Photo Album

Minister of State for Indo-Pacific at the Foreign, Commonwealth & Development Office of UK, pays courtesy call on the Vice President

12 May 2024

Related Articles

The Minister of State for Indo-Pacific at the Foreign, Commonwealth, & Development Office of the UK pays a courtesy call on the Vice President
12 May 2024, Press Release
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދަ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް، އެޓް ދަ ފޮރިން، ކޮމަންވެލްތް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 މޭ 2024, ޚަބަރު