Photo Album

The President meets with the residential community of L. Maavah Island

11 April 2024

Related Articles

ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ބިން ހިއްކާއިރު ޖުމުލަ 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
President Dr Muizzu announces the land reclamation of 30 hectares on Maavah Island
11 April 2024, Press Release