Photo Album

President and First Lady attend the official Reception commemorating the 52nd Union Day of the UAE

21 November 2023

Related Articles

The Maldivian government will work with the UAE to usher in a new dawn in bilateral relations, says the President
21 November 2023, Press Release
ޔޫ.އޭ.އީ. އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް އާ ދައުރެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް، އެ ޤައުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު