Photo Album

The Vice President attends closing of the 'International Conference on Social Research and Innovation'

18 June 2023

Related Articles

Scientific research and policy must align with SDGs for sustainable development, says the Vice President
18 June 2023, Press Release
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމުގައި، ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖޫން 2023, ޚަބަރު