Photo Album

The First Lady launches Psychological First Aid Helpline for students

13 June 2023

Related Articles

The First Lady inaugurates the Psychological First Aid Helpline for students
13 June 2023, Press Release
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމްކުރި ހެލްޕްލައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފި
13 ޖޫން 2023, ޚަބަރު