Photo Album

The Vice President bids farewell to the first batch of Hajj Pilgrims

12 June 2023

Related Articles

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ޙައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައި ޢަލްވަދާޢު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The Vice President assures government support for Hajj Pilgrims
12 June 2023, Press Release