Photo Album

The Vice President pays a courtesy call on the Seychellois President

12 June 2023

Related Articles

The Vice President pays a courtesy call on the Seychellois President
12 June 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ސޭޝެލްސްގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު