Photo Album

The high-level talks between the Maldives and Seychelles

12 June 2023

Related Articles

President Solih holds official talks with his Seychellois counterpart
12 June 2023, Press Release
ސޭޝެލްސްގެ ރައީސް އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފި
12 ޖޫން 2023, ޚަބަރު