Photo Album

The Malaysian High Commissioner presents credentials to the President

22 May 2023

Related Articles

The Malaysian High Commissioner presents credentials to the President
22 May 2023, Press Release
މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 މޭ 2023, ޚަބަރު