Photo Album

The Vice President pays courtesy call on the Cambodian Prime Minister

16 January 2023

Related Articles

The Vice President pays a courtesy call on the Cambodian Prime Minister
16 January 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު