Photo Album

The Vice President attends inauguration of the 35th National Quran Competition

22 December 2022

Related Articles

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 35ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
22 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The Vice President inaugurates the 35th National Quran Recitation Competition
22 December 2022, Press Release