Photo Album

The Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina pays a courtesy call on the President

18 December 2022

Related Articles

The Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina pays a courtesy call on the President
18 December 2022, Press Release
ބޮސްނިއާ އެންޑް ހަރޒަގޮވިނާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު