Photo Album

The Chinese Ambassador pays a courtesy call on the Vice President

11 December 2022

Related Articles

The Chinese Ambassador pays a courtesy call on the Vice President
11 December 2022, Press Release
ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު