Photo Album

The President meets Island Council and WDC members of B. Maalhos Island

04 December 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސްގެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާކަމުގައި ކައުންސިލުން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރެއްވި
4 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets Island Council and WDC members of Baa. Maalhos Island: Council members pleased with progress of the water and sewerage project
04 December 2022, Press Release