Photo Album

The Sri Lankan High Commissioner pays a courtesy calls on the Vice President

21 November 2022

Related Articles

The Sri Lankan High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
21 November 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު