Photo Album

The President meets stakeholders following Iskandhar Magu fire

10 November 2022

Related Articles

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
10 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets agencies following Iskandhar Magu fire
10 November 2022, Press Release