Photo Album

The President attends final match and closing of Club Maldives Cup 2022

05 November 2022

Related Articles

The President attends the closing ceremony of the Club Maldives Cup 2022
05 November 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022ގެ ފައިނަލް މެޗް ބައްލަވާލައްވާ، މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
5 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު