Photo Album

First Lady inaugurates Psychology Symposium and Exhibition

10 October 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ "ސައިކޮލޮޖީ ސިމްޕޯޒިޔަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު