Photo Album

First Lady inaugurates Mental Health Center (MHC) in Hulhumale' Hospital

10 October 2022

Related Articles

ވަށާޖެހޭ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތެއް ހޯދޭނީ އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
10 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Everyone must work together to achieve wholesome mental well-being, says the First Lady
10 October 2022, Press Release