Photo Album

The President appoints High Commissioners to India and Malaysia

10 October 2022

Related Articles

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށާއި، މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
The President appoints High Commissioners to India and Malaysia
10 October 2022, Press Release