Photo Album

The President inaugurates the water supply service in H.Dh. Naivaadhoo

26 September 2022

Related Articles

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ވަޢުދާއިއެކު ކަމަށާއި، އެ ވަޢުދުތައް ފުއްދެމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The administration has kept its pledge to provide equal opportunities for all, says the President
26 September 2022, Press Release