Photo Album

The First Lady inaugurates Maldives’ branch of the Association of Business Women in Commerce and Industry

27 August 2022

Related Articles

The First Lady inaugurates the Maldives’ branch of the Association of Business Women in Commerce and Industry
27 August 2022, Press Release
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބިޒްނަސް ވިމެން އިން ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީގެ ރާއްޖޭގެ ބްރާންޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
27 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު