Photo Album

The President attends Academic Year 2022-2023 assembly in Aminiya School

07 August 2022

Related Articles

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު ހިތް ހަމަޖެހުމާއެކު އައު އަޒުމަކާއެކު ކިޔެވުން ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަރިވަރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The President urges students to face new academic year with enthusiasm and fresh resolve
07 August 2022, Press Release