Photo Album

The President attends India-Maldives Business Forum held in Mumbai

03 August 2022

Related Articles

President attends the India-Maldives Business Forum in Mumbai
03 August 2022, Press Release
އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ބޭއްވި އިންޑިއާ – މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ފޯރަމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު