Photo Album

The High Commissioner of Australia pays farewell call on the Vice President

06 July 2022

Related Articles

The Australian High Commissioner pays farewell call on the Vice President
06 July 2022, Press Release
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
6 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު