Photo Album

The Vice President attends the opening of the “UNWTO Global Summit on Community-based Tourism”

15 June 2022

Related Articles

The Maldives aims to be an accessible and inclusive tourist destination for all, says the Vice President
15 June 2022, Press Release
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ފަތުރުވެރިވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެެއްދެވުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022, ޚަބަރު