Photo Album

Cabinet Meeting 14-06-2022

14 June 2022

Related Articles

"މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސަރވިސަސް" އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
14 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President decides to establish the Maldives Health Services
14 June 2022, Press Release