Photo Album

The Chargé D’affaires of USA to the Maldives pays a courtesy call on the President

25 May 2022

Related Articles

The U.S. Chargé d’affaires to the Maldives calls on the President
25 May 2022, Press Release
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޝާޜޭ ޑެފެއާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރައްވައިފި
25 މޭ 2022, ޚަބަރު