Photo Album

The Bangladeshi High Commissioner pays courtesy call on the Vice President

25 May 2022

Related Articles

The Bangladeshi High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
25 May 2022, Press Release
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 މޭ 2022, ޚަބަރު