Photo Album

Bangladeshi High Commissioner pays farewell call on the President

01 February 2022

Related Articles

The Bangladeshi High Commissioner pays a farewell call on the President
01 February 2022, Press Release
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު