Photo Album

Joint Press Conference by President Solih and the President of the 76th Session of the UNGA

06 October 2021

Related Articles

President Solih and 76th PGA Shahid hold Joint Press Conference
06 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު