Photo Album

President meets President of Cabo Verde at UNGA 76

23 September 2021

Related Articles

President meets with Cabo Verdean President on the sidelines of UNGA 76
23 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު