Photo Album

President holds One-to-one call with Prime Minister of Bangladesh

18 March 2021

Related Articles

President holds bilateral talks with Bangladeshi Prime Minister
18 March 2021, Press Release
‎ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު