Photo Album

JAPANESE AMBASSADOR PAYS A COURTESY CALL ON THE PRESIDENT

27 December 2020

Related Articles

Japanese Ambassador pays a courtesy call on the President
27 December 2020, Press Release
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު