Photo Album

Sri Lanka high commissioner pays a courtesy call on the Vice President

10 September 2020

Related Articles

Vice President Paid Courtesy Visit by High Commissioner of Sri Lanka to the Maldives
10 September 2020, Press Release
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު