Photo Album

Call on the President by Director General of Sri Lankan Coast Guard

26 April 2012

Related Articles

ސްރީލަންކާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Director General of Sri Lanka Coast Guard pays a courtesy call on the President
26 April 2012, Press Release