Photo Album

President Waheed visits the Thalassemia Center

05 April 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
5 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President visits National Thalassemia Center
05 April 2012, Press Release