Photo Album

Function to mark India's 62nd Republic Day

25 January 2012

Related Articles

އިންޑިޔާގެ 62 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President and First Lady Attend India’s Republic Day Function
26 January 2012, Press Release