Photo Album

Launching ceremony of Heriot-Watt University Degree Programme

19 January 2012

Related Articles

ހެރިއެޓް-ވޮޓް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ކްލީކް ކޮލެޖް ގުޅިގެން ހިންގެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް، ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
19 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
Vice President Launches Clique College’s New Degree Programme
19 January 2012, Press Release