Photo Album

President's Visit to Mahibadhoo of South Ari Atoll

19 January 2012

Related Articles

2013 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 80 ޕަސެންޓަށް ނަރުދަމާގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President says sewerage systems will cover 80% of the country by 2013
19 January 2012, Press Release