Photo Album

Thai Ambassador's Farewell call on the President

19 September 2011

Related Articles

ތައިލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
19 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
Thai Ambassador pays Farewell call on President Nasheed
19 September 2011, Press Release