Photo Album

Maldives Film Association Awards 2011

04 July 2011

Related Articles

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތަށް ވެވަޑައިގެންނެވި މިންވަރަކުން ސަރުކާރުން ވާގިދެއްވައި، އަޅުއްވައިލައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Government Will Continue to Support Film Industry – President Nasheed
05 July 2011, Press Release