Photo Album

WHO Representative pays farewell call on the President

28 June 2011

Related Articles

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
28 ޖޫން 2011, ޚަބަރު
Representative of WHO to the Maldives Pays Farewell Call on the President
28 June 2011, Press Release