Photo Album

Launching Ceremony of drug prevention campaign "I control my brain"

25 June 2011

Related Articles

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ޖަރނީ" އިން ފަށްޓަވާ "އައި ކޮންޓްރޯލް މައި ބްރެއިން" ކެމްޕޭން ނައިބު ރައީސް މިރޭ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
25 ޖޫން 2011, ޚަބަރު
Vice President Launches Journey’s “I Control My Brain” Drug Prevention Campaign
25 June 2011, Press Release