Photo Album

President attends the "Day of the Seafarer" event organised by Maldives Seafarers and Labour Union

25 June 2011

Related Articles

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ބޯޓު ދަތުރުކުރާ، އިތުރު 150 އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމަކީ، ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޖޫން 2011, ޚަބަރު
Government Targets to Train 150 Ship Officers Over the Next Two Years
26 June 2011, Press Release