Photo Album

Japanese Ambassador to the Maldives calls on the President

06 April 2011

Related Articles

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Japanese Ambassador Calls on President Nasheed
06 April 2011, Press Release