Photo Album

Official hand over of proceeds from "Japanai eku Dhivehin"

06 April 2011

Related Articles

ޖަޕާނަށް އެހީވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު އެހީ، ރަސްމީގޮތުން ޖަޕާނާ ހަވާލުކޮށްފި
6 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Maldives Handovers Proceeds from “Japanai Eku Dhivehin” Aid Events to Help Japan
06 April 2011, Press Release