Photo Album

Inauguration of Seminar on Security in the Tourism Industry

05 April 2011

Related Articles

މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އެންމެ ބޮޑަށް ބިނާވެފައިއޮތީ، ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ސަލާމަތާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Nation’s Development Depends Primarily on the Security of Tourism Industry – President Nasheed
05 April 2011, Press Release