Photo Album

New Norwegian Ambassador Presents Credentials to the President

03 April 2011

Related Articles

ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
3 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
New Norwegian Ambassador Presents Credentials to the President
03 April 2011, Press Release