Photo Album

Singaporean High Commissioner Calls on the President

16 March 2011

Related Articles

ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
Singaporean High Commissioner Pays Courtesy Call on President
16 March 2011, Press Release